Licitatii

Conditii de participare la licitatie

Pentru a participa la o licitatie publica trebuie depuse la sediul nostru urmatoarele documente:

 1. cerere de participare la licitatie (click aici  pentru download);
 2. recipisa de consemnare a unei cautiunii de cel putin 10% din pretul de incepere a licitatiei respective, pe seama si la dispozitia S.C.P.E.J. Zabolotnai si Murariu – CIF 22071622, in contul RO86 BREL 0002 0007 2419 0101 deschis in Lei la Libra Internet Bank.

Recipisa de consemnare a cautiunii trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: ce reprezinta suma de bani consemnata (cautiune), numarul dosarului de executare silita in cadrul caruia se organizeaza licitatia si numele persoanei pentru care se face plata (in cazul in care aceasta nu coincide cu deponentul).

 1. documentele necesare care atesta identitatea si, daca este cazul, calitatea participantului dupa cum urmeaza:
 • in cazul persoanelor fizice:
 • carte de identitate sau pasaport, in original si in xerocopie;
 • imputernicire, mandat sau procura speciala autentificata de notarul public, in original si in xerocopie, atunci când participarea la licitatie are loc prin reprezentare.
 • in cazul persoanelor juridice:
 • certificat de inmatriculare al societatii, in original si in xerocopie;
 • hotararea asociatului unic sau, dupa caz, a adunarii generale a asociatilor/actionarilor, de a cumpara la licitatie publica bunul in cauza prin care sa se fi stabilit in mod expres care sunt limitele mandatului de reprezentare a societatii in cadrul procedurii respective, daca exista asemenea limite, precum pretul care poate fi oferit inainte de deschiderea licitatiei, pragul maxim pana la care se poate licita sau alte asemenea limitari, in original si in xerocopie;
 • mandatul de reprezentare a societatii, in original si in xerocopie;
 • carte de identitate sau pasaport al reprezentantului societatii, in original si in xerocopie;
 • stampila societatii.

In cazul vânzarii la licitatie publica a bunurilor imobile, legea prevede ca termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare, insotita de dovada consemnarii cautiunii si de documentele atesta identitatea si calitatea participantului, este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumadrare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.

Ofertele de cumparare sub pretul de pornire a licitatiei, depuse in ziua premergatoare licitatiei, dar neinsotite si de restul documentatiei necesare, in special de dovada de consemnare a cautiunii, nu vor fi luate in considerare.

! Neindeplinirea in mod cumulativ a tuturor conditiilor de participare aratate mai sus atrage decaderea din dreptul de a participa la licitatie.

! Nu se accepta  ntocmirea documentatiei necesare si nici efectuarea xerocopiilor dupa documentele sus-mentionate la sediul S.C.P.E.J. Zabolotnai si Murariu.