Licitatii

Download Oferta de cumpărare

Persoanele interesate de cumpararea unui bun oferit spre vanzare prin licitatie publica vor depune in numerar sau prin ordin de plata in contul de consemnari al biroului nostru nr. RO59 BREL 0002 0007 2419 0101, deschis la Libra Internet Bank S.A. Sucursala Iasi, la dispozitia S.C.P.E.J. Zabolotnai si Murariu, C.I.F. 22071622, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei.

Oferta de cumparare se va depune la sediul biroului nostru inaintea termenului stabilit pentru vanzare, fiindu-i atasata dovada consemnarii cautiunii in copie/original (recipisa eliberata de banca in urma depunerii/viramentului).

Important : Persoanele care nu prezinta la inscriere atat oferta de cumparare (se descarca de pe link-ul de mai sus), dovada achitarii cautiunii, cat si un act de identitate valabil (xerocopie si original), nu vor fi admise in licitatie! De asemenea, ofertele care sunt incomplete sau nu indica in mod exact datele bunului pentru care se oferteaza nu vor fi admise!

 Accesand acest link veti gasi publicatiile de vanzare emise in dosarele de executare silita aflate spre solutionare pe rolul biroului nostru : https://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/search/advanced?qck%5Bkeywords%5D=Iasi&qck%5BbailiffName%5D=Zabolotnai+Vladimir.