Acte necesare

S.C.P.E.J. Zabolotnai & Murariu

Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la indeplinire de bunavoie. In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila, daca legea nu prevede altfel.

Executarea silita are loc in oricare din formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

In vederea alcatuirii unui dosar de executare silita creditorul va depune la biroul nostru urmatoarele :

  • Cerere de executare silita – se descarca aici ;
  • titlul executoriu in original;
  • taxa judiciara de timbru pentru incuviintarea executarii silite;
  • xerocopie act identitate (persoana fizica);
  • xerocopie certificat inregistrare fiscala (persoana juridica);
  • dovada calitatii de reprezentant (pentru mandatar);
  • orice alte acte considerate a fi necesare cauzei.

In cazul in care in scopul executarii silite au fost facute cheltuieli, altele decat cele acordate prin titlul executoriu, se vor depune, pe langa cele aratate mai sus, si dovezile privind efectuarea respectivelor cheltuieli.

Pentru indeplinirea procedurii de notificare, prin agent procedural sau prin intermediul serviciilor postale, notificantul va depune la biroul nostru urmatoarele:

  • Cerere de expediere a notificarii – se descarca de aici ;
  • notificarea in 3 exemplare;
  • documente anexate notificarii in 2 exemplare.