Servicii si atributii

S.C.P.E.J. Zabolotnai & Murariu

Activitatea executorului judecatoresc se realizeaza in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de apartenenta politica sau de origine sociala.

Codul de Procedura Civila reglementeaza doua modalitati de executare silita, respectiv executarea silita directa (evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri, desfiintarea de lucrari sau constructii etc.) si executarea silita indirecta (urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor, poprire, constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri, vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciare etc.).

Potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii :

  • punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedura;
  • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
  • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
  • constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila;
  • intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila;
  • intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
  • orice acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Pentru serviciul prestat, executorul judecatoresc are dreptul la onorarii minimale si maximale asa cum sunt stabilite si aprobate prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/C/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 936/20.11.2006.